Vi hittade följande när vi letade efter:

Aktuellt

Nätverksträffen hos Försäkringskassan 12 april 2024

25 APR, 2024 Nätverksträff hos Försäkringskassan lockade 80 deltagare, hälften på plats och hälften via länk. Temat för dagen var AI kopplat till kompetensutveckling. Vi lyssnade till Maria Söderlind, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, och Elin Uppström, lektor i data och systemvetenskap vid Uppsala universitet, och diskuterade frågor och erfarenheter. Läs mer >

Taggar:

Dagens nätverksträff hos Försäkringskassan lockade 80 deltagare, hälften på plats och hälften via länk. Temat för dagen var AI kopplat till kompetensutveckling. Vi lyssnade till Maria Söderlind, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, och Elin Uppström, lektor i data och systemvetenskap vid Uppsala universitet, och diskuterade frågor och erfarenheter.

Träffen gav mersmak och Urban Carlswärd på FMV erbjöd sig att ta värdskapet för nästa träff, någon gång i november.

Vi tackar Sara Strandberg och Monika Andersson på Försäkringskassan, och Amanda Billinger Wilson, Tobias Gyllensvärd och Maria Edén på Socialstyrelsen för en väl genomförd dag!

Skriv ut

Nätverksträff 12 april 2024 hos Försäkringskassan i Stockholm

4 MAR, 2024 Välkommen till nätverksträff hos Försäkringskassan
Datum: 12 april 2024.
Plats: Försäkringskassan, Telefonplan i Stockholm.
Läs mer >

Taggar:

Tid: 09.00-15.00 (kaffe och registrering från 08.30)
Plats: Försäkringskassans lokaler på LM Ericssons väg 28, Telefonplan
Förtäring: Kaffe/te finns. Lunch i närområdet intas på egen bekostnad.

Det tema som önskades mest från förra träffen var AI så våra vänner Sara Strandberg och Monika Andersson på Försäkringskassan tillsammans med Maria Edén, Amanda Billinger Wilson och Tobias Gyllensvärd på Socialstyrelsen tog fasta på det och har bjudit in två föreläsare under dagen.
Vi kommer att få lära oss mer om generativ AI, hur man kan arbeta med det och hur Försäkringskassan gör. Vi kommer också att få lära oss om AI och data, AI inom offentlig sektor och få ta del av ett exempel på dataanalys/AI för HR. Sist men inte minst lite om det senaste inom forskningen.
Kanske helt okända områden för många av oss idag men vi hoppas att vi ska lära tillsammans och få med oss nya tankar och idéer hur vi kan jobba på våra myndigheter.

Anmäl dig här senast den 9 april

Vi ser gärna att alla är med på plats i Stockholm (stor lokal!) men det kommer finnas möjlighet att delta via Teams för dem som inte har möjlighet att ta sig dit.

Program

08.30 Registrering, kaffe

09.00 Välkommen! Introduktion till dagen och incheckning

10.00 Maria Söderlind, Försäkringskassans IT-avdelning. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare med tillämpad AI. Maria kommer prata om generativ AI och hur man arbetar med det på Försäkringskassan. Föreläsning och frågor.

11.00 Erfarenhetsutbyte, reflektion och diskussion i mindre grupper

11.45 Vem/vilka kan tänka sig vara värd för nästa träff?

12.00 LUNCH på egen bekostnad

13.00 Elin Uppström, är civilingenjör i datateknik och doktor i data och systemvetenskap. Hon är lektor vid Uppsala Universitet och har undervisat i dataanalys och maskininlärning. Elin kommer att prata om AI inom offentlig sektor, ge exempel på dataanalys och AI samt beröra senaste forskningen. Föreläsning och frågor.

14.00 Erfarenhetsutbyte, reflektion och diskussion i mindre grupper

14.45 Utvärdering av dagen och medskick till nästa träff

15.00 Tack och trevlig helg!

Kontakt: Lena Sundberg, Uppsala universitet

Välkomna!

Skriv ut

Nätverksträff 24 november 2023

12 OKT, 2023 Välkommen till nätverksträff hos Trafikverket
Datum: 24 november 2023.
Plats: Trafikverket i Solna.
Tid: 09:00-15:00 Läs mer >

Taggar:

Fredagen den 24 november kan vi i nätverket träffas igen och då hos Trafikverket i Solna.

Sheila Höglund på Trafikverket, Mikael Vedin på Skatteverket och Marie Åkerlund på Polismyndigheten har agerat bollplank och nu har vi fått till ett gediget program på temat Lärande.

Vi kommer bland annat få veta mer om Polismyndighetens prisade utbildning Chef i vardagen. Vi tar ett samtal om upskilling/reskilling och hoppas få vägledning av Trygghetsstiftelsen kring lokala omställningsmedel (LOM). Dessutom har Skatteverket lovat dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med användarinvolvering/co-design. Vi kommer varva presentationer med reflektion och diskussion i mindre grupper. Som sagt, en dag fylld med olika aspekter på lärande.

Datum: 24 november 2023

Tid: 09.00-15.00 (kaffe och mingel från 08.30)

Plats: Trafikverkets lokaler, Solna strandväg 98, Solna

Förtäring: Kaffe/te finns. Lunch i närområdet intas på egen bekostnad.

Anmäl dig här senast den 16 november

Välkomna!

Skriv ut

Nätverksträff 6 maj hos Migrationsverket

6 APR, 2022 Välkomna på nätverksträff hos Migrationsverket!

Datum och tid: Fredag 6 maj kl 09:00-14:00
Plats: Migrationsverket i Solna eller var med på länk.
Läs mer >

Taggar:

Välkomna på nätverksträff hos Migrationsverket!

När? Fredag 6 maj kl. 09:00-14:00

Var? Hos Migrationsverket på Järnvägsgatan 14 i Sundbyberg. Möjligheten finns också att vara med via länk (länk skickas via mail senast 5 maj).

Vad?

 • Migrationsverkets lärplattform med fokus på lärandet i vardagen
 • SPSM:s rapport kring modell för intern kompetensutveckling
 • Erfarenhetsutbyte, nätverkande och dialog kring lärande av olika slag

För att ge mer tid för dialog på mötet använder vi metoden flipped classroom. Innan träffen kommer ni få länkar till filmade genomgångar av ämnena ovan att titta på (totalt ca 20 minuter). Därmed får vi mer tid att fördjupa oss, ställa frågor och diskutera vidare på mötet.

Anmälan >>

Sista anmälningsdag: Måndag 2 maj

Välkomna!

Vid frågor kontakta Anders Ankarberg: anders.ankarberg@migrationsverket.se

Skriv ut

Digital nätverksträff 3 december 2021

15 NOV, 2021 Uppsala universitet bjuder in till nätverksträff!
Fredagen den 3 december kl. 9-10 via Zoom. Läs mer >

Taggar:

Inbjudan till nätverksträff för Kompetens i staten

Uppsala universitet bjuder in till nätverksträff!

Fredagen den 3 december kl. 9-10 via Zoom.

Tema för träffen:
Erfarenheter av Action Mapping för analys av kompetensutvecklingsbehov
Mikael Vedin och Solveig Gyllenhammar, Skatteverket.

Dragningen följs av en frågestund med diskussion.

Anmäl dig här senast måndag den 29/11! 

Vi ser fram emot en intressant dragning med efterföljande dialog. Missa inte det!

Varmt välkomna!

Skriv ut

Om nätverket

Bli medlem!

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt. Läs mer >

Använd formuläret som du hittar under fliken KONTAKT för att komma med i medlemsmatrikeln och på så sätt försäkra dig om att få ta del av kommande utskick till nätverkets medlemmar.

Diskutera

Via länken Läs mer> kommer du till diskussionsgruppen som finns på LinkedIn Läs mer >

Välkommen att delta i diskussioner på Linked In

Påverka

Välkommen med förslag till agendan på nästa nätverksträff Läs mer >

Använd formuläret som du hittar under fliken KONTAKT för att tipsa oss om förslag på agenda vid nästa nätverksträff!

Nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten är till för dig som arbetar med kompetensförsörjning i statliga myndigheter.

Nätverket syftar till att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, dialog och samverkan mellan statliga myndigheter. Det utgår från en bred definition av kompetensförsörjning och omfattar alla delar i processen utifrån en strategisk hantering av kompetensförsörjning inom statlig sektor, vilket tar sin grund i den arbetsgivarpolitiska strategin och de förvaltningspolitiska målen. Verksamhetens behov av utveckling styr den strategiska kompetensförsörjningen, vilken kan skilja sig mellan olika myndigheter och variera över tiden.

Nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten ska:

 • Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling i staten
 • Vara en professionell arena och kompetensresurs för medlemmarna
 • Bidra till samverkan och samarbete mellan myndigheter i frågor kring kompetensförsörjning
 • Bidra till ökad förståelse för strategisk långsiktig hantering av kompetensförsörjningsfrågor

Nätverket vänder sig till dig som ansvarar för strategisk kompetensförsörjning inom din myndighet eller arbetar med någon av dess delar. Medlemskapet är personligt och ni kan vara flera medlemmar från samma myndighet. Medlem som är utsedd till kontaktperson för myndighetens ledning får tillgång till medlemsmatris.

Nätverket träffas 1-3 ggr per år och värdskapet cirkulerar. Träffarna sker traditionellt på fredagar kl 9-15. Datum för nästa träff, och inriktningen på agendan, bestäms ofta på träffen innan. Agendan brukar, förutom föreslagna diskussionspunkter, innehålla en presentation av värdorganisationen.

Nästa nätverksträff!

Så snart datum och program är klart anslås det i Kalendern. Det blir som vanligt tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra statliga myndigheter.

Nätverkets historia

Nätverket har sin bakgrund från och bildades under Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) och togs därefter över av Verket för Förvaltningsutveckling (Verva). Från början var det två nätverk där den ena omfattade chefsförsörjning och det andra kompetensutveckling, men under tiden på Verva slogs dessa två ihop och bildade Nätverk för strategisk kompetensförsörjning. I samband med Vervas avveckling övergick nätverket till att ha ett roterande värdskap och hade därefter inget central hemvist i statsförvaltningen. Försvarets materielverk, FMV var den första myndigheten att stå värd för nätverket, vilket därefter roterat mellan myndigheterna.

Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) som bildades 2009 hade aldrig något formellt uppdrag att ta över och driva nätverket, men bidrog som en av flera myndigheter att stå värd för nätverkets möten och hosta information om nätverkets aktiviteter på dess hemsida. Krus avvecklades 2012.

Uppsala universitet har sedan 2014 en administrativ roll i nätverket och hostar dess portal kompetensistaten.se samt hanterar medlemsregistret.

Tidigare värdskap

Från 2009 och framåt har följande myndigheter varit värdar för nätverksträffarna:

2009: FMV
2009: Brottsförebyggande rådet
2009: Arbetsförmedlingen
2010: Skolinspektionen
2010: FMV
2010: Skolverket
2011: Tullverket
2011: KRUS
2011: Statskontoret
2011: Arbetsförmedlingen
2012: Försäkringskassan
2013: FMV
2013: Domstolsverket, Kammarrätten i Stockholm, Svea Hovrätt
2014: Försvarsmakten
2014: Uppsala universitet
2014: Försäkringskassan
2015: Tullverket
2015: Säkerhetspolisen
2016: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB/Konsumentverket
2017: Uppsala universitet
2018: Läkemedelsverket/Arbetsmiljöverket
2018: FMV
2019: Trafikverket/Skatteverket
2019: Uppsala universitet
2020: Trafikverket, Digitalt
2021: Tullverket, Digitalt
2021: Uppsala universitet/Skatteverket, Digitalt
2022: Migrationsverket
2023: Trafikverket/Uppsala universitet
2024: Försäkringskassan/Socialstyrelsen

 

 

HR i en politiskt styrd verksamhet 181115

Läs mer >
22 nov, 2018

Taggar:

Vägledning, Handledning

Material från nätverksträffen på FMV den 15 nov 2018

Bo Månsons, Uppsala universitet

Kompetensförsörjning Försvarmakten

Läs mer >
22 nov, 2018

Taggar:

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd

Material från nätverksträffen hos FMV 15 nov 2018

Dagens värdmyndighet och kompetensutmaningen

Läs mer >
22 nov, 2018

Taggar:

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd

Material från nätverksträffen den 15 nov

Förtjänst och skicklighet- hinder eller möjlighet

Läs mer >
22 nov, 2018

Taggar:

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd

Grupparbete

Material från nätverksträffen på FMV 15 nov 2018

Digitalisering och HR Handout Arbetsmiljöverket 180420

Läs mer >
23 apr, 2018

Taggar:

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd

Material från nätverksträffen den 20 april 2018

Dokumentation från nätverksträffen 2017-09-22

Den 22 september samlades vi i Försäkringskassans lokaler för ytterligare en nätverksträff. Värd för dagen var Uppsala universitet och de hade valt temat Styrning i staten. Under förmiddagen bjöds det på presentationer och debatt på temat och medverkande gjorde Lina Nyberg, Statskontoret samt Martin Westin, Alexander Hellquist och Nils Hertting från Uppsala universitet. Dokumentationen från mötet finns att ladda ner här. Läs mer >
29 sep, 2017

Protokoll, Minnesanteckningar

Upplägget för dagen var att under förmiddagen få ta del av olika perspektiv på statlig styrning och samverkan för att efter lunch diskutera relevanta kopplingar till kompetensförsörjningsfrågorna. Lina Nyberg inledde med utdrag ur Statskontorets rapporter kring utvecklad styrning i staten.

Därefter tog Martin Westin och Alexander Hellquist från Swedesd vid. Swedesd är en nationell samverkansnod för hållbart lärande som huserar inom fakulteten för Utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Martin och Alexander presenterade sin syn på samverkan och ett av dem utvecklat förhållningssätt som framhåller vikten av god processdesign och kompetent facilitering.
Läs mer om deras utbildning Att leda samverkan

Slutligen anslöt Nils Hertting, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och en debatt tog vid där för- och nackdelar med samverkan kontra traditionell ”stuprörsstyrning” diskuterades.

Vid slutet av träffen lämnades värdskapet för nästa träff över till Stefan Sylvén och Läkemedelsverket. Några idéer till kommande mötesagenda nämndes, bl.a. finns fortsatt behov att samtala kring kopplingen mellan verksamhetsplaneringen och kompetensförsörjningen. Vi ser fram emot nästa träff någon gång framåt februari 2018!

Här finns dokumenten att ladda ner!

Presentation Lina Nyberg

Presentation M Westin och A Hellquist

Presentation Nils Hertting

 

Reflektioner kring vår portal

Reflektioner kring enkätsvaren för kompetensistaten.se samt synpunkter som samlades in vid nätverksträffen i augusti 2015, Samlade synpunkter om portalen från nätverksträffen den 2015-08-28 och 2016-03-15 Utvärdering av nyttan/behovet/önskemål kring portalen KompetensIStaten.se Läs mer >
20 apr, 2016

Protokoll, Minnesanteckningar

Man upplever generellt att portalen bidrar till sin egen och/eller myndighetens verksamhet på flera sätt.

När det gäller innehållet så verkar alla delar relevanta. Majoriteten av de svarande efterfrågar mer Dokument och Verktyg, medan Kalendern är lite mindre efterfrågad.

Fullständig info finns i dokumentet.

”Att arbeta med kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen”

Nätverksträff 160415 - Anttila Läs mer >
20 apr, 2016

Protokoll, Minnesanteckningar

Ladda ner dokumentet för att ta del av projektet

Kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen

Nätverksträff 160415 - Pilot Läs mer >
20 apr, 2016

Protokoll, Minnesanteckningar

Ladda ner dokumentet för att ta del av projektet

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer för praktik

Nätverksträff 160415 - Praktikplatser Läs mer >
20 apr, 2016

Protokoll, Minnesanteckningar

Ladda ner dokumentet för att ta del av projektet

Regeringsrapport om mänskliga rättigheter

Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning Läs mer >
23 feb, 2016

Tips

Presentation av huvudresultaten i UKÄ:s rapport ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – rapportering av ett  regeringsuppdrag”.

Ny skrift: Att arbeta med den statliga värdegrunden - en handledning

Värdegrundsdelegationens  nya handledning är tänkt som ett metodstöd och innehåller förslag till upplägg och diskussionsfrågor. Läs mer >
12 nov, 2015

Vägledning, Handledning

Den vänder sig till dig som på olika sätt leder och ordnar värdegrundsarbete.

Ett kapitel vänder sig särskilt till chefer.
Skriften går också att beställa: här!

 

Att handleda

Handledaren är en viktig del av den yrkesspecifika introduktionen för att få praktisk tillämpning och erfarenhet. Detta gäller både för nyanställda och för medarbetare som är nya inom ett sakområde. Vid introduktion av nya medarbetare och vid grundutbildning samspelar flera aktörer: chef, handledare, eventuell mentor, specialist och medarbetare. Närmaste chef, handledaren och den nya medarbetaren är tillsammans ett viktigt team för att introduktionen ska bli bra. Läs mer >
24 jun, 2015

Vägledning, Handledning

Handledning är en relation mellan en handledare och en medarbetare.
Även om handledaren kan handleda flera personer, enskilt eller i grupp,
är varje handledningsrelation begränsad till två personer.
Att vara handledare innebär att aktivt planera för och följa upp lärande
för nya medarbetare. Inom Försäkringskassan finns en gemensam
pedagogisk grundsyn, formulerat i Vår syn på lärande. Den ska ge stöd
för vad som är viktigt att tänka på vid lärande.

Hela dokumentet finns som PDF att ladda ner.

 

Att arbeta statligt

Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor - ny utgåva från Arbetsgivarverket Läs mer >
19 maj, 2015

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd

De flesta villkor som beskrivs i den här skriften har Arbetsgivarverket
och de centrala fackliga organisationerna på det statliga avtals-området kommit överens om genom centrala avtal som exempelvis Villkorsavtal (OFR/S,P,O respektive Seko), Villkorsavtal-T (Saco-S) samt Affärsverksavtal AVA (OFR/S,P,O respektive Seko) och Affärsverksavtal AVA-T (Saco-S). För dig som anställs inom ramen för andra statliga avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor.

Vår syn på lärande!

Medarbetarna är Försäkringskassans viktigaste tillgång. Kundernas upplevelse av Försäkringskassan avgörs när de möter våra medarbetare. Det är medarbetarnas kompetens som avgör i vilken utsträckning vi når våra mål. Läs mer >
27 apr, 2015

Policydokument, Styrdokument, Stöddokument

Lite ur dokumentet – Vår syn på lärande!
Vi bidrar till att nå Försäkringskassans vision om ett samhälle där människor känner trygghet
när livet tar en ny vändning genom att ha en medveten syn på lärande och skapa
förutsättningar för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens.
En lärande organisation planerar sin kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt och har en
gemensam syn på lärande. Vår syn på lärande utgår från en helhetssyn på människan, lärandet
och den miljö där kompetensen ska tillämpas. Lärande ska inte bara handla om vad och hur
man gör utan också göra att man förstår varför man gör något.

Medarbetarsamtal - till dig som chef

Tillbakablick • Nuläge • Framtid Dialogen utgår från medarbetarens prestation, beteende och mål i verksamheten Läs mer >
21 apr, 2015

Processtöd, Metodstöd

Lite ur Innehållet:

 • om medarbetarsamtalet
 • syfte med medarbetarsamtalet
 • förutsättningar och förberedelse
 • integritet och allmän handling
 • processen
 • så här använder du mallen för medarbetarsamtalet

i övrigt se bilaga

Författare Anders Kejnell Försvarsmakten

Medarbetarsamtal - för dig som medarbetare

Tillbakablick • Nuläge • Framtid Dialogen utgår från medarbetarens prestation, beteende och mål i verksamheten Läs mer >
21 apr, 2015

Processtöd, Metodstöd

Lite ur innehållet:

 • Om medarbetarsamtalet
 • syftet med medarbetarsamtalet
 • förberedelser
 • integritet och allmän handling
 • processen
 • så här använder du mallen för medarbetarsamtal

i övrigt se bilaga.

Författare Anders Kejnell Försvarsmakten

Mall för medarbetarsamtal

Tillbakablick Nuläge Framtid Dialogen utgår från medarbetarens prestation, beteende och mål i verksamheten Läs mer >
21 apr, 2015

Processtöd, Metodstöd

Lite ur mallen:

 1. Tillbakablick
 2. Nuläge
 3. Återkoppling till medarbetaren
 4. Individuella mål knutna till arbetsuppgifterna

I övrigt se bilaga.

Författare: Anders Kejnell Försvarsmakten

Förslag på frågor vid medarbetarsamtal

tex. Arbetsuppgifterna, Arbetsbelastning, Arbetsmiljö, Återkoppling osv. se bilaga Läs mer >
21 apr, 2015

Tips

Se bilaga

Författare Anders Kejnell Försvarsmakten

Utbildningar

Anmälningsformulär för kursnamn

Tipsa oss om en utbildning

Jag godkänner följande riktlinjer och villkor:

Syftet med portalen

Portalen syftar till att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, dialog och samverkan mellan medlemmar i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten. Innehållet i portalen ska spegla syftet med nätverket och medlemmarnas behov.

Ägare av portalen

Portalen ägs och administreras av medlemmarna i nätverket. Portalen är byggd i Wordpress så att den lätt kan administreras av olika myndigheter genom ett ambulerande administratörskap. Till portalen är även ett redaktionsråd knutet. Administrerande myndighet utses av medlemmarna. Nuvarande administrerande myndighet är Uppsala universitet som hanterar dina personuppgifter enligt universitetets riktlinjer för dataskydd och personuppgifter. Läs mer här

Vem som kan läsa och publicera material på portalen

De inlägg som görs på denna portal kan läsas av alla och alla myndigheter är välkomna att bidra med nyheter, dokument, tips på utbildningar och kalenderaktiviteter – allt som kan vara till nytta för övriga medlemmar i nätverket. Privata företag och enskilda personer kan inte utan särskilt beslut publicera material på portalen.

Vem som avgör vad som ska publiceras på portalen

Administrerande myndighet publicerar material efter tips från myndigheter och stämmer av med redaktionsrådet vid urval eller tveksamheter om publicering. Administrerande myndighet ansvarar inför nätverkets medlemmar och att följa de beslut om portalens inriktning och innehåll som tas av medlemmarna vid varje nätverksträff.

Vem som ansvarar för innehåll i publicerat material

Tipsande myndighet som skickar in material för publicering ansvarar för att innehållet inte strider mot gällande lagar, som personuppgiftslag, sekretess och upphovsrätt. Tipsande myndighet ansvarar även för sakinnehåll och kvalitet i inskickat och publicerat material.

Material som inte publiceras eller tas bort från portalen

Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på portalen, kommer att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam eller lobbying. Om det upprepas kommer medlemmen att uteslutas från portalen. Vi uppmanar alla användare av denna portal att anmäla material som kan tänkas strida mot personuppgiftslagen eller inte följa de riktlinjer som ovan beskrivs.

Vid frågor kring riktlinjer och villkor för portalen kontakta administrerande myndighet, Uppsala universitet, elisabet.harryson@uadm.uu.se

Villkoren uppdaterades 2018-06-01

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du inte inte hittar det du söker på vår webbplats, eller om du vill tipsa nätverket om intressanta utbildningar eller kompetensinitiativ. Fyll i uppgifterna och ditt meddelande i formuläret nedan och klicka på "Skicka". Du måste ange din email-adress så att vi kan svara på meddelandet.

Kontaktformulär

Använd kontaktformuläret nedan för ärenden/frågor rörande nätverket och medlemsregistret.

Ifyllt kontaktformulär tas emot av Elisabet Harryson vid Uppsala universitet för vidare hantering.

Nyheter under AKTUELLT publiceras 1 gång per vecka, dock kan du också ange ett senare önskat publiceringsdatum.

Nyheter kan sorteras på rubriker, taggar och datum.

Glöm inte att godkänna villkoren!

Välkommen med info!

Välkommen som medlem i Nätverket för strategisk kompetensförsörjning. Skicka in dina uppgifter via formuläret så kommer du med på utskickslistan till nästa nätverksträff.
Välkommen med ditt bidrag till vår gemensamma portal. Dokumenten kan sorteras på rubrik, taggar och datum.

Du kan ladda upp följande filformat: Word, Excel, PowerPoint, PDF men även länkar!

Glöm inte att godkänna villkoren!

Vad kul att du vill tipsa om en UTBILDNING som kan vara av intresse för andra myndigheter.

Glöm inte att läsa villkoren!

Händelser under KALENDER publiceras 1 gång per vecka. Händelser kan sorteras på rubriker, taggar och datum.

Glöm inte att godkänna villkoren!

Välkommen med info!

Här kan du önska/ange ett utbildningsbehov och förhoppningsvis få tips från övriga i nätverket.

Glöm inte att läsa villkoren!

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 2MB