- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Nätverksträffen hos Försäkringskassan 12 april 2024

Dagens nätverksträff hos Försäkringskassan lockade 80 deltagare, hälften på plats och hälften via länk. Temat för dagen var AI kopplat till kompetensutveckling. Vi lyssnade till Maria Söderlind, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, och Elin Uppström, lektor i data och systemvetenskap vid Uppsala universitet, och diskuterade frågor och erfarenheter.

Träffen gav mersmak och Urban Carlswärd på FMV erbjöd sig att ta värdskapet för nästa träff, någon gång i november.

Vi tackar Sara Strandberg och Monika Andersson på Försäkringskassan, och Amanda Billinger Wilson, Tobias Gyllensvärd och Maria Edén på Socialstyrelsen för en väl genomförd dag!