Testsida

Kontaktformulär
Välkommen att kontakta mig Elisabet Harryson, administratör för ärenden/frågor rörande portalen.

Är frågorna av en sådan karaktär att Redaktörsrådet behöver ta ställning - vidarebefordrar jag ärendet dit och återkopplar så snart som möjligt!

Nyheter under AKTUELLT publiceras 1 gång per vecka, dock kan du också ange ett senare önskat publiceringsdatum.

Nyheter kan sorteras på rubriker, taggar och datum.

Glöm inte att godkänna villkoren!

Välkommen med info!

Välkommen som medlem i Nätverket för strategisk kompetensförsörjning. Skicka in dina uppgifter via formuläret så kommer du med på utskickslistan till nästa nätverksträff.
Välkommen med ditt bidrag till vår gemensamma portal. Dokumenten kan sorteras på rubrik, taggar och datum.

Du kan ladda upp följande filformat: Word, Excel, PowerPoint, PDF men även länkar!

Glöm inte att godkänna villkoren!

Vad kul att du vill tipsa om en UTBILDNING som kan vara av intresse för andra myndigheter.

Glöm inte att läsa villkoren!

Händelser under KALENDER publiceras 1 gång per vecka. Händelser kan sorteras på rubriker, taggar och datum.

Glöm inte att godkänna villkoren!

Välkommen med info!

Här kan du önska/ange ett utbildningsbehov och förhoppningsvis få tips från övriga i nätverket.

Glöm inte att läsa villkoren!

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 2MB