- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet fortsätter att hosta utbildningen och den finns fortsatt tillgänglig på www.mrutbildning.se [1].

I samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer utbildningen att uppdateras under våren 2017.

De senaste och kommande kompletteringarna av utbildningen är:

Fördjupningar om hur en konvention blir till och om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagits fram av Myndigheten för delaktighet inom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/2415/FST).