- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Visselblåsare i statsförvaltningen

Statskontoret ska också utreda om en gemensam visselblåsarfunktion för flera myndigheter kan vara ändamålsenlig i regeringens arbete mot korruption.

se mer info här:

 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/uppdrag-om-att-utreda-visselblasarfunktioner/ [1]