Värdegrundsforum

Anställningar i staten ska ske med beaktande av saklighet och opartiskhet i rekryteringen samt regeringsformens krav att man i anställningen endast ska fästa avseende på förtjänst och skicklighet.
Utöver önskade expertkunskaper – hur säkerställer myndigheterna att de (ny)anställda även har kunskap om och förståelse för den statliga värdegrunden? Kan krav på kunskap om den statliga värdegrunden ingå i skicklighetskravet?

För att ge en kontextuell och teoretisk inramning inleds eftermiddagen med föreläsningar i offentlig rätt och arbetsrätt  samt  en med  praktiska erfarenheter av en personalchef i en statlig myndighet.
Därefter genomförs en workshop, utifrån ett fiktivt case, där dilemman  och utmaningar av rekryteringsprocessens olika delmoment diskuteras och identifieras.

En särskild inbjudan med program har sänts ut till personalchefer och motsvarande.