Värdegrundsforum 4 oktober i Lund

Hur kopplar man ihop den akademiska friheten och den statliga värdegrunden?
De akademiska miljöerna vilar på principerna om forskningens frihet och den högre utbildningens vetenskapliga grund.
Frågeställningen för detta  forum är hur vi på lärosätena bäst kan arbeta i enlighet med dessa principer och med den värdegrund som är gemensam för alla statliga myndigheter.
Aktuella frågor i högskolesektorn rör styrning och ledning, rekryteringen till tjänster, akademiska rättigheter och det akademiska ansvaret för kvaliteten i både forskning och utbildning.
Värdegrundsarbetet inom den statliga sektorn för att bland annat främja jämställdhet, tolerans och god förvaltning samt minska riskerna för korruption kommer denna gång att belysas med utgångspunkt i högskolesektorn.

Det andra temat för dagen är Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar en ny rapport. Brå har genomfört forsknings-projektet tillsammans med 13 myndigheter och två a-kassor. Sammantaget har 45 000 tjänstemän besvarat en enkät om utsatthet för trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption. Dessutom har ca 140 personer intervjuats.

Program, praktisk information och anmälningslänk:  Anmäl dig här

Hotell i Lund 3-4 oktober
Behöver du övernatta i Lund 3-4 oktober? Vi har reserverat  rum på tre hotell i Lund. Ring och boka rum senast fredag 2 september.
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, tel 046-287 11 00. Uppge bokningsnummer 4192100, Grand Hotel, Bantorget 1, tel 046-280 62 00. Uppge bokningsnummer 317706 eller Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2, tel 046-280 65 00. Uppge bokningsnummer 317707