Vägen till en lärande och effektiv förvaltning!

Utvecklingsområden och prioriteringar 2015–2016

Statskontoret presenterar i sin analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden ett antal av de utmaningar och större förändringar i omvärlden som kan tänkas få konsekvenser för den svenska förvaltningen och dess framtida utveckling.

Hela dokumentet kan du läsa här: Vägen till en lärande och effektiv förvaltning