Utbildning hos värdegrundsdelegationen

Denna utbildning  ges vid två tillfällen våren 2016, tisdag 10 mars samt fredag 22 april, i Stockholm.  Anmälan görs via länken nedan.

Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna bidra till den egna myndighetens värdegrundsarbete.
Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

– Deltagarna ska efter avslutad utbildning:
•          ha breddat sin kunskap om den statliga värdegrunden, och
•          kunna koppla den statliga värdegrunden till den egna myndighetens uppdrag och värdegrundsarbete.

– Myndigheten väljer själv vilka medarbetare som skickas till utbildningen.
Deltagarna behöver ha erfarenhet av att utbilda eller informera eller arbeta med organisationsutveckling samt ha kunskap om och ett intresse för statsförvaltningen.

– Efter utbildningen erbjuds återkoppling. Den som går utbildningen i syfte att kunna utbilda på den egna myndigheten
kan via mejl få råd och stöd med att bearbeta det egna utbildningsupplägget vidare.

Kursbeskrivning, praktisk information och anmälningslänk:  Anmäl dig här