Uppsala universitet och Södertörns högskola utbildar statsanställda

UU_logo_4f_Nora     Södertörn_logo

I det offentligas tjänst är en ny uppdragsutbildning om statstjänstemannarollen och vad det innebär att arbete i det offentliga. Utbildningen genomförs i tre steg; en övergripande föreläsning på temat ”staten och förändring” samt ”den offentliga värdegrunden och tjänstemannarollen”. Föreläsningarna följs upp med att kursanordnarna genomför en enkätundersökning för att fånga upp frågeställningar och dilemman som deltagarna anger som angelägna och kritiska inom detta område i sin verksamhet. Den tredje delen av kursen genomförs i form av en seminarieserie om tre tillfällen som går på djupet i de dilemman och frågor som identifierats i enkätundersökningen. Föreläsningarna sker i storgrupp, och seminarierna genomförs i grupper om 15-25 personer där diskussioner och grupparbeten i mindre arbetsgrupper står i förgrunden. Läs mer om detta utbildningskoncept här [länk till sida]. kommer snart!