Portal på plats!

På uppdrag av nätverket har Uppsala universitet utvecklat och producerat portalen och ett redaktörsråd har etablerats och har till uppgift att vara rådgivande kring innehåll och utformning.

Portalen är byggd så att den lätt kan administreras av olika myndigheter och tanken är att ha ett ambulerande administratörskap. Innehållet fylls på genom olika mailformulär och alla myndigheter är välkomna att bidra med nyheter, dokument, tips på utbildningar och kalenderaktiviteter – allt som kan vara till nytta för övriga medlemmar i nätverket.