Nätverksträff

Temat för träffen är Framtidens styrning i staten – hur påverkar det kompetensförsörjningen. Vi hoppas vi kan bidra med perspektiv från akademin, men även Statskontoret är tillfrågade att medverka med input från deras rapporter om styrning i staten. Som vanligt blir det tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte i aktuella frågor.

Ett detaljerat program med länk till anmälan kommer i slutet av september, men boka in den 11 november redan nu. Räkna med en spännande heldag från kl 9 till 15 i Uppsala