- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Nätverksträff 17 april 2020

Trafikverket erbjuder sig som värd för nästa träff i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten. Boka redan nu in den 17 april i kalendern.

Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt uppdrag under fm. Under em delar vi in oss i grupper för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågor som vi för dagen känner engagemang i.

Förslag på Agenda

09.00-09.30      Kaffe/the

09.30-10.30      Incheckning med förslag på fokusfrågor och val av värd till nästa träff

10.30-11.30      Statskontoret – Vad är deras uppdrag, Vilken nytta kan vi ha av dem

11.30-12.30      Lunch

12.30-14.45      Arbete med fokusfrågor i mindre grupper

14.45-15.00      Avslutning

Anmäl dig senast den 3 april, men gärna redan nu via följande länk >> [1]

Kontaktperson: Sheila Höglund, sheila.hoglund@trafikverket.se [2]