- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Nätverksträffen framskjuten till 9 oktober 2020

Nätverksträffen skjuts fram till 9 oktober i stället för den 17:e april på grund av rådande omständigheter med Coronaviruset (2020-03-18)

Trafikverket är värd för nästa träff i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten.

Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt uppdrag under fm. Under em delar vi in oss i grupper för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågor som vi för dagen känner engagemang i.

Förslag på Agenda

09.00-09.30      Kaffe/the

09.30-10.30      Incheckning med förslag på fokusfrågor och val av värd till nästa träff

10.30-11.30      Statskontoret – Vad är deras uppdrag, Vilken nytta kan vi ha av dem

11.30-12.30      Lunch

12.30-14.45      Arbete med fokusfrågor i mindre grupper

14.45-15.00      Avslutning

Anmälan >> [1] (du som anmält dig till 17 april behöver inte göra en ny anmälan

Kontaktperson: Sheila Höglund, sheila.hoglund@trafikverket.se [2]