Nätverksträffen 9 oktober 2020 genomförs digitalt

Nätverksträffen 9 oktober genomförs som planerat men digitalt.

Trafikverket är värd för denna digitala träff i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten.

Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt uppdrag under fm. Under em delar vi in oss i zoomgrupper för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågor som vi för dagen känner engagemang i.

Program

09.30-10.30      Incheckning med förslag på fokusfrågor och val av värd till nästa träff

10.30-11.30      Statskontoret – Vad är deras uppdrag, Vilken nytta kan vi ha av dem

11.30-12.30      Lunch

12.30-14.00      Arbete med fokusfrågor i mindre zoomgrupper

14.00-14.30      Avslutning

Anmälan >> (även du som redan anmält dig till träffen behöver göra en ny anmälan via denna länk)

Kontaktperson: Sheila Höglund, sheila.hoglund@trafikverket.se