Myndigheter samverkar kring kompetens i staten

Medlemmar från över 60 myndigheter träffas regelbundet för dialog och erfarenhetsutbyte om kompetens i staten i sina olika yrkesroller och för sin verksamhet.