- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Migrationsakademin kvalitetssäkrar kompetensen

Kompetens på Migrationsverket är viljan och förmågan att lösa en uppgift. Genom att kvalitetssäkra kompetensen hos medarbetarna säkerställer verket att varje medarbetare har tagit till sig nödvändig kunskap.
– Särskilt viktig är den funktionella kompetensen, alltså den kompetens som gör att man kan omvandla teorin till praktik, säger Hans Fagerlin, enhetschef för kompetenscenter.

2015-04-24_artikel_Migrationsakademien [1]

Uppgiftslämnare: Efva Kinnefors, Kompetensutvecklingspecialist, Migrationsverket [2]
Efva.Kinnerfors@migrationsverket.se [3]