Kompassen är klar att börja användas

– Kompassen ger oss en samlad bild av kompetensen som finns på verket, vilket betyder bättre möjligheter att säkra och styra kompetensen på myndigheten, säger Marie-Louise Koskinen.

Artikelmall_HR

Uppgiftslämnare: Efva Kinnefors, Kompetensutvecklingspecialist, Migrationsverket
Efva.Kinnerfors@migrationsverket.se