Introduktion till mänskliga rättigheter – nu lanserad

Webbutbildningen är en förvaltningsgemensam utbildning som riktar sig till alla som verkar i svensk offentlig förvaltningen, som statligt anställd, förtroendevald eller anställd i övrig offentlig sektor.

Den är grundläggande till sitt innehåll, lättillgänglig och övergripande. Utbildningen är indelad i tre kapitel som svarar på följande frågor:

Varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet? Varför ska man arbeta med frågan?

Vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga?

Hur kan de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten?

Läs mer här: http://mr-forum.se/kurser/ och registrera dig för att påbörja utbildningen!