Grundutbildning i mänskliga rättigheter under våren 2016

16-17 maj + 2 juni (Uppsala)
OBS sista anmälningsdag 2 maj.

Grundutbildningen syftar till att ge tillräcklig kännedom om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är statligt anställda som inom sin yrkesutövning kommer i kontakt med människorättsfrågor eller situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras på olika sätt.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig eller din medarbetare på mr-forum.se/kurser/grundutbildning/ som är en ny digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter för alla som är statligt anställda. Portalen lanserades i december 2015 och kommer att vidareutvecklas inom ramen för aktuellt regeringsuppdrag.

Nytt innehåll och nya funktioner utvecklas och lanseras löpande under 2016. Här kommer du att finna aktuella kompetens- och utbildningsinsatser samt verktyg och stöd inom området för mänskliga rättigheter.

P.s Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

Vänligen
Patrik Åkesson
Programledare MR-uppdraget