GRUNDUTBILDNING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HÖSTEN 2016

Grundutbildningen syftar till att ge statsanställda tillräcklig kännedom om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd så att de kan igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Målgruppen är statligt anställda som inom sin yrkesutövning kommer i kontakt med människorättsfrågor eller situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras på olika sätt.

Utbildningen är avgiftssfri för myndigheten då den helt finansieras av regeringsuppdraget.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig eller din(a) medarbetare på mr-forum.se/kurser/grundutbildning/ som är en ny digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter för alla som är statligt anställda.

P.s Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

Vänligen
Uppsala universitet
Programledningen för MR-uppdraget