Framtagning av ny värdegrund på Arbetsförmedlingen.

Hela utvecklingsarbetet påbörjades när Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tillträdde i myndigheten mars 2014. Myndighetsledningen började med att göra en nulägesanalys och tog fram långsiktiga mål för myndigheten år 2021, kallas idag ”Målbild 2021”. I detta arbete identifierades tre ledstjärnor som ska utgöra grunden för förnyelseresan, Vision, en ny Värdegrund samt en ny Ledningsfilosofi. Arbetet med alla tre har påbörjats men i denna artikel beskrivs arbetet med att ta fram en ny Värdegrund.

2015-05-29_Artikel till redaktionsrådet

Uppgiftslämnare: Sari Hammarberg, Arbetsförmedlingen

sari.hammarberg@arbetsformedlingen.se