- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

Fördjupningskurser i mänskliga rättigheter

I november och december finns arrangeras tre endagskurser i centrala Stockholm.

Mer info och kursanmälan hittar du här! [1]