Fördjupningskurser i mänskliga rättigheter

I november och december finns arrangeras tre endagskurser i centrala Stockholm.

  • 21 nov Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv
  • 5 dec Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning
  • 7 dec Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda

Mer info och kursanmälan hittar du här!