Värdegrundsdelegationens jul- och avslutningskrönika:

Värdegrundsdelegationens jul- och avslutningskrönika:
En god förvaltningskultur för rättssäkerhet och effektivitet
– Hur står det egentligen till i den offentliga förvaltningen? Är det klassiska ämbetsmannaidealet glömt och begravet, ersatt av
fumliga eller ohederliga tjänstemän som tillgodoser egna intressen och handlar utan hänsyn till rätt och rimlighet?

Nej, så illa är det inte, åtminstone om man kan sätta tilltro till internationella jämförelser.
De nordiska länderna utmärks av en hög grad av rättsenlighet och en brist på korruption. Förvaltningen åtnjuter
generellt stort förtroende.

Men det är farligt att slå sig till ro. Aningslöshet är kanske den största risken och man kan inte skapa
en förvaltning fri från korruption, om man nöjer sig med höga förtroendesiffror.
läs hela kröniknan

Läs hela krönikan