Dags för påfyllning!

Du har kanske redan läst om Migrationsverkets Kompass och Försäkringskassans webb En smartare dag? Eller har du blivit inspirerad av Försvarsmaktens syn på ledarskap?

Portalens innehåll är helt beroende av att vi som arbetar med kompetensförsörjning förser varandra med tips och nyheter från våra egna organisationer. Allt syftar till att dela erfarenheter och kunskap och därmed stärka vår egen och andras kompetens.

Titta igenom din myndighets intranät – finns det något där som du tror skulle uppskattas av kolleger vid andra myndigheter? Har ni genomfört ett projekt eller introducerat någon ny policy, mall eller rutin som effektiviserar, förenklar och förbättrar?

Dela med dig genom att i portalen kompetensistaten.se  klicka på Kontakt. Där väljer du sedan ärende och fyller i formuläret. Du är förstås varmt välkommen att lämna synpunkter på själva portalen också!