Arbetsmiljöverkets nya författning om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya författning om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som träder i kraft den 31 mars 2016 vill Uppsala universitet uppmärksamma intresserade på möjligheten till kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet.
Den nya författningen ställer krav på arbetsgivaren beträffande specifik kunskap om dessa frågor.

”Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.” (AFS 2015:4 s.7)

I syfte att eventuellt kunna möta en ny efterfrågan, vill Uppsala universitet öppna upp för möjligheten att diskutera skräddarsydda kurser alternativt seminarieserier inom området arbetsmiljö.

utbildning_arbetsmiljöförfattning