- Kompetens i staten - https://kompetensistaten.se -

• När ingen ser på – Tillit eller misstro i den statliga styrningen

Läs krönikan: http://www.vardegrundsdelegationen.se/allmant/nar-ingen-ser-pa-tillit-eller-misstro-i-den-statliga-styrningen/ [1]