Vårt uppdrag – min roll som statsanställd vid universitet och högskola

Utbildningen kan med fördel användas vid introduktion av nyanställda, men fungerar också som repetition för dem som varit anställda en längre tid. Den kan genomföras individuellt på egen hand eller som en del i ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom en institution eller avdelning.

Kontaktperson lena.sundberg@uadm.uu.se