Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder utbildningen till alla och den finns tillgänglig på www.mrutbildningen.se

Uppsala universitet har samarbetat både med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för delaktighet (MFD) i olika delar av utbildningen.

Sedan lanseringen 2016 har utbildningen kompletterats med:

  • Fristående fördjupning om hur en konvention blir till – Beskrivning av hur en konvention växer fram och övervakas – MFD
  • Fristående fördjupning om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – MFD
  • Ökad tillgänglighet med bland annat teckentolkning av alla filmer
  • Nya praktiska övningar och diskussionsunderlag – SKL
  • En engelsk version – UU
  • Länk till Försäkringskassans nya webbplats likarattigheter.se