Värdegrundsforum

  • Inbjudan till 2016 års första värdegrundsforum den 16 februari – på förmiddagen kl. 9-12.30
    om god förvaltningskultur, värdegrund och korruption

 

Civilminister Ardalan Shekarabi inleder.
En god förvaltningskultur och högt förtroende hos medborgarna för de statliga myndigheterna och dess anställda är statliga ledstjärnor. Dessa vilar på de sex principer som utgör den statliga gemensamma värdegrunden.
Den 16 februari inleder civilminister Ardalan Shekarabi årets första värdegrundsforum med politikens bild av den goda förvaltningskulturens fundament och utmaningar, sedda i ljuset av värdegrundsarbete och bekämpande av korruption.

Även statliga myndigheter delar med sig av sina erfarenheter i dialog med deltagarna.
Ur  programmet:
God förvaltningskultur, värdegrund eller korruption?
Civilminister Ardalan Shekarabi

Kan stora myndigheter ha en gemensam förvaltningskultur?
Generaldirektör Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

En god och korruptionsfri förvaltning
Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogdemyndigheten

Kommuners arbete mot korruption
Förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och projektledare Cecilia Berglin, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Myndigheters förebyggande arbete mot korruption
Utredare Johan Mörck, Statskontoret

Fullständigt program och praktisk information finns i länken:

Anmäl dig här