Värdegrundsforum om jämställdhet, statlig värdegrund och introduktion av nyanställda

Jämställdhetsminister Åsa Regnér inleder forumet där även forskning är representerad och flera myndighetschefer ger sina perspektiv.

Jämställdhet ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas verksamhet, exempelvis i myndigheternas styrprocesser. Den statliga gemensamma värdegrunden gäller på motsvarande sätt för alla statsanställda i deras fortlöpande arbete. Perspektiven är närliggande och förstärker varandra. Vid detta värdegrundsforum ställs bl.a. frågan: Hur förhåller sig frågorna till varandra? Och hur kan dessa samverka och lyftas fram i utbildningar för (ny)anställda i staten?

Hela programmet  bifogas och finns även i anmälningslänken.

Värdegrundsforum 1 juni 2015