Värdegrundsforum 8 december – Fri åsiktsbildning – Yttrandefriheten i ett digitalt medielandskap

ur programmet:

Yttrandefrihetens innebörd och gränser i digitala medier
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, ämnesföreståndare vid Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Arbetsgivarens ansvar för lojalitet och yttrandefrihet
Karl Pfeifer, chefsjurist, Arbetsgivarverket

Två myndigheters arbete med yttrandefrihet och sociala medier:
Sociala medier – plus och minus för myndigheter
Anders Hagquist, kommunikationschef, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, tidigare kommunikationsdirektör vid Rikspolisstyrelsen,

Är de statliga myndigheterna mogna att ta sitt digitala medieansvar?
Nils Svartz, överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Program med anmälan