Värdegrundsforum

Tema: Myndigheter med stora utmaningar, diskriminerade medborgare och värdegrundens betydelse

Värdegrundsdelegationens ordförande Lena Marcusson inleder.
Myndigheterna möter ständigt stora utmaningar; det kan vara nuvarande migrationsströmmar, arbetsanhopning, omorganisering eller verksamhetsflytt.

Forumet tar upp hur stora utmaningar påverkar redan utsatta grupper och hur majoritetsbefolkningens och minoriteters förhållande till myndigheter skiljer sig åt.

Statliga myndigheter och fackliga företrädare delar med sig av sina erfarenheter i dialog med deltagarna. Forumet arrangeras i samverkan med Kommissionen mot antiziganism.
Ur programmet:
Migrationen – en stor utmaning för statsanställda
Förbundsordförande Britta Lejon, Fackförbundet ST

Att ta ställning
Ordförande Thomas Hammarberg, Kommissionen mot antiziganism

Hur arbetar Socialstyrelsen med sina utmaningar?
Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen

Vitbokens betydelse för offentlig verksamhet
Huvudsekreterare Heidi Pikkarainen, Kommissionen mot antiziganism
Paneldiskussion om värdegrundens roll när utmaningarna bli extra stora
Vad finns att lära av historien och idag?

Fullständigt program, praktisk information och anmälningslänk:
Anmäl dig här