Värdegrundsforum – En heldag om den statliga värdegrundens förutsättningar för en god förvaltning

Den 14 september arrangerar Värdegrundsdelegationen en heldag kring den statliga värdegrunden och dess förutsättningar för en god förvaltning.

Denna gång blir det ett mer omfattande Värdegrundsforum med flera seminarier/workshops. Medverkar gör bl.a. statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren, landshövding Lars Bäckström, professor Tomas Brytting och tidigare generaldirektören Ann-Christin Nykvist och bland medverkande myndigheter finns Arbetsförmedlingen, Brottsförebyggande rådet, DO, Uppsala universitet m fl.

Se bifogad folder som kan spridas internt till berörda kollegor.

Slutligt program – och inbjudan med anmälan – kommer att skickas ut i början av augusti.
Boka datumet redan nu!

Värdegrundsforum heldag 14 september 2015