Seminarium, UKÄ:s rapport presenteras

Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning.

Vi presenterar huvudresultaten i UKÄ:s rapport ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – rapportering av ett  regeringsuppdrag”.

Välkommen att diskutera bland annat följande frågor:

  • Varför är det viktigt att frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn tas upp i högre utbildning?
  • I vilken utsträckning undervisar man om dessa frågor på olika yrkesexamens- program i högskolan?
  • Hur kan man undervisa om dessa frågor även med begränsade resurser?
  • Vilket stöd kan lärosätena få för att stärka undervisningen?

Medverkar gör bland annat Elisabeth Abiri, expert på mänskliga rättigheter och se- nior rådgivare på Emerga Research & Consulting, Annika Engström, projektledare på Nationellt centrum för Kvinnofrid, Humlan Svensson, utbildningsadministratör på Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet, Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning samt Magdalena Inkinen och Kristina Tegler Jerselius, utredare på UKÄ.

Ett fullständigt program kommer att skickas ut en vecka före seminariet.

UKÄ:s rapport kan laddas ner från uka.se
Rapporten kommer även att finnas tillgänglig i tryckt form på seminariet.

Tid: Måndagen den 11 april 2016 kl. 13–16, inklusive kaffepaus
Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Drottningholmssalen, Tegelbacken 6, Stockholm
Anmälan: Via e-post till eva-marie.larsson@uka.se
Sista anmälningsdag: Fredagen den 18 mars 2016. Seminariet är kostnadsfritt.