Prognosevent

Arbetsförmedlingen Eskilstuna Strängnäs har bjudit in politiker, kommunen, näringslivskontoret, privata och offentliga företag, skolledningar, syokonsulenter, rektorer och chefer att närvara vid ett prognosevent på Mälardalens Högskola i Eskilstuna för att prata kompetensförsörjning och hur vi tillsammans kan samverka för att klara av de utmaningar som Sverige står inför. Pressen är informerad och kommer att närvara. Detta är gjort i samarbetet med Mälardalens högskola.

Ni är välkomna att antingen skriva om det eller närvara om ni vill! Maila mig snarast om ni har för avsikt att närvara då vi har en anmälningslista.

maria.alias@arbetsformedlingen.se