Nätverksträff

Hej kompetensförsörjningsnätverket! 

Nästa nätverksträff blir den 15 april kl. 10.00 – ca 15.00 på MSB (Fleminggatan 14) i Stockholm. 

Dagordning (prel.)
09.30 Registrering, kaffe och smörgås

10.00 Att arbeta med kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen.

11.30 Lunch på valfri restaurang (på egen bekostnad).

12.30 Praktikplatser för funktionshindrade och nyanlända. Genomgång och erfarenhetsutbyte.

13.30 Fika

13.50 Portalen. Val av nya rådsmedlemmar, genomgång av utvärderingen och portalens framtid.

14.40 Aktuella frågor/teman och värdmyndighet för nästa nätverksträff.

Anmäl dig till anna.ekholm@konsumentverket.se senast den 7 april.

Med vänliga hälsningar
Anna Ekholm och Karin Tetzlaff

/vid värdmyndigheterna Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)