Nätverksträff

Nästa träff i nätverket äger rum den 22 sept kl 09-15 i Försäkringskassans lokaler på Telefonplan i Hägersten.

Dagen kommer vi att ägna åt reflektioner kring regeringens ambitioner när det gäller styrningen i staten, hur samverkan kommer in i det sammanhanget och slutligen hur framtidens kompetensförsörjning kan komma att påverkas. Förhoppningsvis kommer vi vid dagens slut känna oss påfyllda med tankar och idéer att ta vidare på hemmaplan.

Agenda

09.00 Samling i receptionen, kaffe och macka 

09.30 Välkommen och introduktion till dagen

  • Utse värd för nästa träff

10.00-12.30 Ny styrning i staten

  • Statskontorets rapporter om styrningen i staten, Lina Nyberg, Statskontoret
  • Samverkan – hur får man den att fungera, Alexander Hellquist och Martin Westin, Swedesd
  • Debatt kring för- och nackdelar med samverkan (alternativ eller komplement?), Alexander och Martin samt Nils Hertting, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

12.30-13.30 LUNCH (vi går till lämpligt närbelägen restaurang, egen bekostnad)

13.30-14.45 Hur påverkas kompetensförsörjningen av den nya styrningen i staten

  • Gruppdiskussioner kring specifika frågor
  • Reflektioner i storgrupp

14.45-15.00 Summering, input till agendan för nästa träff, tack och adjö

Ni som är nyfikna på Statskontorets rapporter kan hitta mer information här: http://statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/utredning-om-statlig-styrning-av-offentlig-sektor/