Nästa nätverksträff

Säkerhetspolisen står som värd för nästa nätverksträff som genomförs i Stockholm den 28 augusti kl. 10-15 på  Säkerhetspolisen. Inpassering och fika från ca 9.15.

  • Agenda; Säkerhetspolisen presenterar sitt arbete med strategisk kompetens- och chefsförsörjning, grupparbete/ gruppdiskussion om strategiskt och långsiktigt arbete samt att Uppsala universitet visar  portalen – www.kompetensistaten.se

Tyvärr hade arbetsgivarverket inte möjlighet att komma till denna träff, men de kommer gärna till en annan nätverksträff. Om det är någon som vill berätta om sitt strategiska / långsiktiga arbete med kompetens- eller chefsförsörjning skulle det vara kul, hör av er till Åsa Nilsson efter den 10 aug.

Det blir som vanligt tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra statliga myndigheter.

Ta med ID handling för inpassering

Ni kan tyvärr inte ta med telefon eller annan elektronisk utrustning in i konferenslokalerna. Det finns möjlighet att låsa in dessa  i entrén.

Vi äter lunch på Restaurang Asplunds nära myndigheten, där jag måste förbeställa vad ni vill äta. Lunch bekostar var och en själva. Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika.

Kontaktperson: Åsa Nilsson / HR-enheten säkerhetspolisen

hrenheten@sakerhetspolisen.se

  • Är det någon myndighet som redan nu vill anmäla sitt intresse att ordna nästa träff?