Krus webbutbildningar stängs 1 juli 2015

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har beslutat att Krus webbutbildningar ska stängas så snart som möjligt. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta. Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i utbildningarna.

Ladda ner befintligt material

Fram till och med den 30 juni 2015 finns möjligheten att ladda ner utbildningarna i befintligt skick till eget LMS.
För frågor kring nedladdning av scormpaket eller fristående versioner kontakta krus@houdini.se

Notera att utbildningarna levereras i befintligt skick och att implementeringen utförs av myndigheten själv. Inga uppdateringar av utbildningarna planeras inom ramen för nedstängningen av Krus.

Intresse för vidareutveckling

Uppsala universitet har som fortsatt ambition att utveckla webbutbildningarna i samverkan med de myndigheter som så önskar. Finns det önskemål om att bidra till vidare utveckling kontakta info.krus@uadm.uu.se

Beslutsunderlaget hittar du här! Krus beslut 2015-05-08 UUE 2012_23