Mänskliga rättigheter som värdegrund?

En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv.

Fördjupningskurs för dig som arbetar med eller driver arbete om mänskliga rättigheter inom statlig förvaltning. Kursen ges inom ramen för Uppsala universitets regeringsuppdrag 2014-2016 och är därmed anslagsfinansierad.

Länk till kurssida och anmälan!