Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning

En heldags utbildning för dig som arbetar med eller driver arbete om mänskliga rättigheter inom statlig förvaltning och som vill fördjupa dig i EUs och Europarådets arbete och de verktyg som finns tillgängliga för att förverkliga rättigheterna och principerna på nationell nivå.

Länk till kurssida och anmälan!