Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda

En heldagsutbildning för dig som arbetar med eller driver arbete om mänskliga rättigheter inom statlig förvaltning och som vill ha en fördjupning kring tillämpning av rättigheterna. Fokus ligger på konkreta verktyg och utgångspunkterna är Europakonventionen, Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Länk till kurssida och anmälan!