Regeringsrapport om mänskliga rättigheter

Presentation av huvudresultaten i UKÄ:s rapport ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – rapportering av ett  regeringsuppdrag”.