Reflektioner kring vår portal

Man upplever generellt att portalen bidrar till sin egen och/eller myndighetens verksamhet på flera sätt.

När det gäller innehållet så verkar alla delar relevanta. Majoriteten av de svarande efterfrågar mer Dokument och Verktyg, medan Kalendern är lite mindre efterfrågad.

Fullständig info finns i dokumentet.