Ny skrift: Att arbeta med den statliga värdegrunden – en handledning

Den vänder sig till dig som på olika sätt leder och ordnar värdegrundsarbete.

Ett kapitel vänder sig särskilt till chefer.
Skriften går också att beställa: här!