Medarbetarsamtal – till dig som chef

Lite ur Innehållet:

  • om medarbetarsamtalet
  • syfte med medarbetarsamtalet
  • förutsättningar och förberedelse
  • integritet och allmän handling
  • processen
  • så här använder du mallen för medarbetarsamtalet

i övrigt se bilaga

Författare Anders Kejnell Försvarsmakten