Medarbetarsamtal – för dig som medarbetare

Lite ur innehållet:

  • Om medarbetarsamtalet
  • syftet med medarbetarsamtalet
  • förberedelser
  • integritet och allmän handling
  • processen
  • så här använder du mallen för medarbetarsamtal

i övrigt se bilaga.

Författare Anders Kejnell Försvarsmakten