Mall för medarbetarsamtal

Lite ur mallen:

  1. Tillbakablick
  2. Nuläge
  3. Återkoppling till medarbetaren
  4. Individuella mål knutna till arbetsuppgifterna

I övrigt se bilaga.

Författare: Anders Kejnell Försvarsmakten