HR i en politiskt styrd verksamhet 181115

Material från nätverksträffen på FMV den 15 nov 2018

Bo Månsons, Uppsala universitet